Ye,rin đến phỏng vấn để xin việc. Cô ấy trả lời câu hỏi của người phỏng vấn mà không do dự. Khi đến phỏng vấn, cô ấy sẽ trả lời các câu hỏi với người phỏng vấn. Tuy nhiên, người phỏng vấn hỏi một câu hỏi kỳ lạ và khiến cô ấy mở lòng. Khi làm việc, người ta nói rằng sự ăn ý giữa các nhân viên với nhau phải tốt, Người ta nói rằng bạn nên kiểm tra xem sự tương hợp giữa công ty và người phụ nữ có tốt không. Cô ấy đã thích người phỏng vấn trong trái tim. Anh ta cố gắng khớp câu chuyện của người phỏng vấn với nội tâm và nói với anh ta rằng anh ta sẽ vượt qua nó ngay lập tức. Người đàn ông đi đến chỗ người phỏng vấn của cô, người mà anh ta thích và có quan hệ tình dục cuồng nhiệt