A Fishy Scent That Subtly Emanates From The Body Mùi hương toát ra từ cơ thể Jae Sik (재식) Jeong Ha-neul (정하늘) Lee Sang-doo (상두-이상두) Nahyun (나현) Park Ryool (박률) Si Woo (시우)