A Woman On A Spanish Beach Who is Blinded By Rough Hands người phụ nữ trên bãi biển Tây Ban Nha Lisa-I (리사)