Cũng như cuộc sống của Tessa bắt đầu trở nên vô duyên, không có gì giống như những gì cô ấy nghĩ. Không phải bạn bè cũng như gia đình của cô ấy. Người duy nhất mà cô ấy có thể dựa vào là Hardin, người rất tức giận khi phát hiện ra bí mật lớn mà cô ấy đang giữ. Trước khi Tessa đưa ra quyết định lớn nhất trong đời, mọi thứ đều thay đổi vì những tiết lộ về gia đình của cô.