An Ace Who Wants To Hit A Full Home Run - Một Át chủ bài Muốn Trúng một Trận ra quân