Boarding House For Couples - Nhà nội trú cho các cặp vợ chồng Kang Seo (강서)Shin Yeon-ho (신연호)Soo Ji (수지)Yoo Jung-II (유정 - 이유정)