Busty Girlfriend Bạn gái Busty Mincheol và Suhee đến chào cha (bà) Minchul trước khi kết hôn. Dae - sik chào đón con dâu của mình, Su - hee. Nhưng trước khi kết hôn, Minchol và Suhee bị ngăn cách bởi sự khác biệt về tính cách. Soon-hee, người chỉ chuẩn bị kết hôn, sắp ra đời. Jo Wan-jin (조완진) Remains (유해나-유혜나) Yoo Jung-II (유정-이유정)