Call Center Trung tâm cuộc gọi Cha Won (차원) Charlie Jeong (찰리 정) Min Do-yoon (민도윤) Yeri (예리)