Diễn viên khiêu dâm Đặc biệt Erotic Actor Special -Gina Min Do-yoon (민도윤) Min Jung (민정-이민정)