Ear Cleaning S-Line Straight Bread Business Girl - Làm sạch tai Cô gái kinh doanh bánh mì thẳng S-Line Cheongha (청하)Choi Min-ho-I (최민호)Lee Soo (이수)