Eva một cuộc chơi ba người Khi Eva tham gia vào một cuộc chơi ba người ướt át với một anh chàng quản gia và bà chủ của cô ấy, cô ấy nhận ra rằng mình chỉ được chọn một trong hai người. Jung In Kang Min-woo Lee Soo