Tóm tắt nội dung Nghệ sĩ sắp đặt Kyeong-hoon đến thăm Sokcho để kinh doanh văn hóa của anh ấy. Eun-soo, một quan chức thành phố, đang dẫn đầu cho anh ta, người không quen với Sokcho. Kyeong-hoon có một mối tình bốc đồng với Eun-soo. Eun-soo đưa bạn mình Jin-kyeong đi ăn tối. Hai người có mẫu số chung là học chuyên ngành nghệ thuật nên giao tiếp tốt và nên duyên với cô sau một cuộc nhậu. Thành phố xa lạ Sokcho, nơi họ sử dụng công việc như một cái cớ, và những người phụ nữ kỳ lạ ở đó ...