Phá vỡ tất cả các điều răn xác thịt, một sứ giả tự phong của Chúa, Reverend Jerry, dẫn đầu một cuộc sống hai mặt quỷ quyệt. Với lòng nhiệt thành cầu xin những người theo dõi của mình đóng góp miễn phí cho mục đích của mình, vị Mục sư tốt bụng đã phân bổ sai số tiền cho việc theo đuổi chủ nghĩa khoái lạc của mình là sa đọa tình dục tại Madame Blanche's , một nhà điếm nơi ông rao giảng cho các cô gái sơn cước bằng "thanh gươm đích thực của Chúa."

Thể loại:

USA,GÁI XINH,,

Tags:

USA SEX,BEAUTIFUL GIRL,,