Male Only Rest Area With The Best Facilities in Korea - Khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho nam với các trang thiết bị tốt nhất ở Hàn Quốc Ga Bin (가빈)Min Do-yoon (민도 윤)Soo Yeong (박현정 - 수영)