My Girlfriend is An Erotic Actress Bạn gái tôi là một nữ diễn viên khiêu dâm Tommy (토미)Woo Yeol (우열)Yoo Jong-hae (유종해)Yu Ji-hyun (유지현)