Naughty Girlfriend Bạn gái nghịch ngợm Dahee (다희) Im Cho-hee (초희 - 임 초희) Si Woo (시우)