Người phụ nữ trẻ đẹp và bản năng của mình Tongue Of A Young Beautiful Woman Who is Faithful To Her Instincts Choi Min-ho-I (최민호) Lee Chae-dam (이채 담) Min Joon (민준) Se ri (세리 - 주연)