Promotion Sex - Quảng cáo giới tính Min-ho, người mới kết hôn, làm việc cho một doanh nghiệp nhỏ. Nhưng tất cả các đồng nghiệp của anh ấy đều đã được thăng chức nhưng anh ấy là người duy nhất còn lại ở vị trí quản lý. Đối với Min-ho, đột nhiên có một cơ hội. Chủ tịch của công ty chuyển đến ngay bên cạnh, dùng bữa với anh ta và vợ anh ta, và Min-ho gần gũi hơn với ông chủ. Bữa tiệc rượu trở nên nóng bỏng và Min-ho say xỉn, vì vậy ông chủ đã dụ dỗ Yu-mi với sự thăng chức của Min-ho làm mồi nhử.