Public Invitation Girl-gái gọi công khai Gil Dong (중인-길동)Han Se-hee-I (한세희)Kang Sun (윤강선)Seonyu Lee (이선유)Tommy (토미)Yeon Joo (연주)Yoo Jong-hae (유종해)