Xingkong Infinite Media. XK-8058. Kẻ giết người mũ xanh. Cám dỗ chết người của lũ đĩ