Taxpayer Shows The Power Of Korea - Người nộp thuế cho thấy sức mạnh của Hàn Quốc Se ri (세리 - 주연)