Temptation Of The Little Sister Cám dỗ của em gái nhỏ Bo Ra (보라) Han Seo-ah (서아-한서아) James (제임스) Jung In (정인) Min Do-yoon (민도윤) Se Rin (세린) Yoo Jung-II (유정-이유정) Yoon Young-gak (영각-윤영각)