Min Yeong từng phải lòng Ji Hoon. Tuy nhiên, Ji Hoon nhìn thấy bức ảnh của Na Hee, bạn của Min Yeong và bắt đầu yêu cầu được giới thiệu. Cuối cùng Min Yeong cũng giới thiệu cả hai. Khi mối quan hệ giữa hai người chín muồi, Min Yeong tiếp tục hối hận và đến gặp Ji Hoon để thổ lộ tình cảm của mình. Ji Hoon, người nhanh trí, chấp nhận Min Yeong. Câu chuyện tình yêu của hai người bạn xung quanh một người đàn ông chỉ mới bắt đầu.