Top Actors Advancing (2017) Diễn viên hàng đầu Ae Ra (예린 - 애라)Lee Chae-dam (이채 담)