When a Hot Night Opens 2 Khi một đêm nóng mở ra 2 Gil Dong (중인-길동)Seung Ha (승하)Tommy (토미)Yoonyool (윤율)