You Look Young, You Naughty Slender Girls những cô gái mảnh mai nghịch ngợm Jae Sik (재식)Jeong Ha-neul (정하늘)Lee Sang-doo (상두-이상두)Nahyun (나현)Park Ryool (박률)Si Woo (시우)